Den Země v krásném prostředí Mikulčických Valů na nivních loukách a v lužním lese. Těště se na mnoho stanovišť s hrami, soutěžemi, poznáváním přírody a dobrovolnictvím pro přírodu.

Sestavíte si vlastní ptačí budku a s odborníkem ji vyvěsíte na vhodné místo do lužního lesa. Dozvíte se mnohé o různých budkách a o tom, kteří ptáci a proč je potřebují.

Těšit se můžete také na exkurze – botanickou, ornitologickou a mnohé další.
Program je vhodný pro děti, rodiče s dětmi i dospělé :-).

Vyrobíme společně nové budky různých typů pro ptactvo. Ty jsou potřebné, protože v hospodářských lesích chybí ptákům staré doupné stromy. Společně budky vyvěsíme na místa, kde chybí. Vyrobíme z přírodnin také hmyzí hotely, které následně děti umístní do parku v potornádové zóně, kde chybí úkryty pro živočichy.