Během setkání s koordinátorkou dobrovolníků při šálku kávy či čaje proběhne diskuse o podstatě dobrovolnictví a způsobech, jak se veřejnost může zapojit. Budeme se také seznamovat s konkrétními akcemi a aktivitami v našem komunitním centru. U nás není dobrovolnictví omezeno hranicemi; jde zejména o účast na dobrovolnických akcích a v komunitě, kde vzájemná pomoc podporuje osobní růst a budování tradičních hodnot. Dobrovolnictví u nás přináší možnost rozšířit svou sociální síť, navázat nová přátelství a posílit své mezilidské vztahy. Často se také rozvíjejí jejich organizační dovednosti, komunikační schopnosti a schopnost řešit problémy. Zároveň se při dobrovolnické činnosti mohou seznámit s různými kulturami, zvyky a získat otevřenější pohled na svět.

Kontakt na pořádající organizaci:
Simona Doubravská, e-mail: simona.doubravska@domumraje.cz