Rádi bychom pozvali pedagogy SŠ a ZŠ k diskusnímu setkání nad tématy,
která se propojují v projektu Service learning – Dobrovolnický projekt
jako nástroj rozvoje kompetencí ve formálním i neformálním vzdělávání a občanské angažovanosti mládeže, a která nabízí prostor pro zamyšlení se nad možnostmi:

1) propojování mezi smysluplnou službou komunitě ve formě společensky prospěšných projektů a vzdělávacími cíli, což umožňuje studentům nejen získat konkrétní znalosti, ale také rozvíjet mezioborové vazby a posilovat svůj osobnostní rozvoj
2) rozvoje partnerství pedagogů a studentů jako spolutvůrců vzdělávacího prostředí,
3) přijetí zodpovědnosti studentů za své vlastní učení a uvědomění si významu znalostí a dovedností pro život v reálném světě.

Hledáme 10 dobrovolníků.

Kontakt na organizátory:
Vlasta Faiferlíková
faiferlikova@totemplzen.cz
736489755