Návštěvníkům nabídneme foto-koutek s tematikou Mary’s Meals a sdílení fotografií jako příklad
nejjednodušší formy dobrovolnictví. Dále to budou aktivity pro děti a dospělé, například vaření a
ochutnávka kaše Likhuni phala. Interaktivní kvíz pro děti a dospělé s tematikou jídla podávaného
Mary’s Meals v podporovaných zemích. Pokud nám to počasí dovolí, rádi bychom nabídli dětem
pohybové aktivity jako skákání v pytli Mary’s Meals pro baťůžkový projekt a drobné výtvarné aktivity.