V rámci Dnů dobrovolnictví Vás zveme v pátek 26. dubna na návštěvu charitního Střediska materiální pomoci DarujBer. Budete mít možnost dozvědět se o službě, kterou středisko nabízí a o možnostech zapojení dobrovolníků. Můžete si svoji pomoc na místě také vyzkoušet.

Charita Přerov je nezisková církevní organizace, začleněná do sítě Charit působících na území České republiky. Již více než 100 let je našim posláním poskytovat pomoc a podporu lidem se sníženou soběstačností při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, aby mohli žít dále ve svém domově.

Kontaktní osoba: Alena Trávničková, 605 965 194, darujber@prerov.charita.cz