Sociální služby Česká poskytují sociální služby pro děti, ženy a muže s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením, kteří potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči. Dobrovolníci Charity Jindřichův Hradec docházejí do několika domácností v tomto zařízení. V rámci Dnů dobrovolnictví jsme chtěli dobrovolnictví zprostředkovat i lidem, kteří s ním ještě nemají žádnou zkušenost. Proto jsme oslovili místní Gymnázium Vítězslava Nováka a studenti ze sboru Zanoty přijdou potěšit hudbou klienty Sociálních služeb Česká a možná zjistí, že tam nejsou naposledy! 🙂