Pojeďte s námi na naše středisko ELIM ve Stonavě, kde nám pomůžete s obsluhou kavárny. Můžete si připravit i nějaký program – hudební vystoupení, přednáška, tvořivá činnost. Případně nám můžete něco dobrého upéct. Vyjíždět budeme z Českého Těšína, tak vás můžeme po cestě nabrat. 🙂 Budeme se těšit!

Rezervujte si své místo na akci https://1url.cz/Zr6v0