Přijďte si vyzkoušet dobrovolnické aktivity s uživateli Domova pro seniory a popovídat si s nimi

Kontaktní osoba: Karin Soldánová, DiS., 725 933 640, ksoldanova@csspv.cz