Členky Klubu seniorů při Charitní pečovatelské službě Blovice, Spálené Poříčí by měly zájem v rámci “firemního dobrovolnictví” o návštěvu a představení pracoviště těch, kteří se k akci přihlásí formou besedy. Samozřejmostí by mělo být pomoc s dopravou na místo a zpět. Tento “druh” akce si seniorky samy vybraly a přály by si poznat dnešní chod ve firmě, která myslí na Dobročinnost. Ženy jsou ve věku + – 80 let a jsou aktivní s drobným pohybovým omezením. Najde se zájemce o mezigenerační setkání i na druhé straně, který dokáže zpestřit všední dny mimořádným zážitkem a zprostředkovat svoji činnost ženám, které cca 30 let stojí mimo pracovní proces?

Kontakt na organizátory:
Mgr. Michaela Kazdová
michaela.kazdova@dchp.charita.cz
+420731433025