Dobrovolníci budou mít možnost teoreticky čí prakticky ochutnat práci s klienty mentálním postižením a poruchy autistického spektra.
Klienti se v tento den účastní sociálně aktivizačních činností, terapeutických činností ve snoezelenu, aktivit s využitím asistivních technologií (virtuální brýle
či interaktivní monitor) a bazálních stimulací. 

Kontaktní osoba: Natália Čačková, 585 425 921, petrklic@klic-css.cz