Pro mladou ženu s tělesným znevýhodněním hledáme 2 dobrovolníky pro zajištění doprovodu na menší výlet po Olomouci, společnou návštěvu kina nebo jinou aktivitu dle jejích přání. Aktivita se domluvím před konáním akce dle programu kina, počasí.

Žena pro přesuny využívá vozík, který musí dobrovolník ovládat. Z toho důvodu hledáme dobrovolnickou dvojici, která se v manipulaci s vozíkem bude střídat. Dobrovolníci musí klientce také pomoc s podáním předmětu, napitím se a dalšími jednoduššími úkony. Komunikace s klientkou je lehce hůře srozumitelná. Při větším soustředění na řeč, ale komunikace probíhá bez větších problémů.

V případě zhoršení zdravotního stavu klientky by se aktivita musela zrušit.

Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Doležalová, 731 695 386