Připravujeme setkání s názvem ,,Jsme rádi, že jste mezi námi, aneb stmelujeme generace”.

Tato akce je poděkováním našim důchodcům, čtecím babičkám. Dobrovolníci připravili pozvání na divadlo, připraví kávu a občerstvení s posezením. Naši nejmenší předají obrázky, které pro seniory připravil. Těšíme se na vzájemnou společnou konverzaci napříč generacemi.
Vítáme každé dobrovolnické ruce, které přispějí ke zdárné realizaci akce!

Rezervujte si své místo na akci https://1url.cz/xr6Sc