ARTEDA, z.s. je dobrovolnou, neziskovou, organizací s mnohaletou tradicí. 

Hlavní cíle spolku ARTEDA, z.s.:

  • Vytváříme příležitosti pro mezilidská setkávání za účelem podpory aktivního spolužití občanů všech věkových kategorií.
  • Podporujeme začleňování funkčních gramotností do života každého člověka.
  • Naplňujeme principy občanské společnosti a poskytnout prostor filantropickým projektům.
  • Podporujeme a realizujeme aktivity zvyšující schopnost rodiny zvládat náročné životní situace související s výchovou a vzděláváním.
  • Podporujeme a realizujeme programy prevence rizikového chování v rámci a mimo rámec školní docházky, včetně včasné intervence.
  • Podporujeme resocializace skupin obyvatelstva s rizikovým chováním.

Zjistěte víc na:

Program na Dnech dobrovolnictví:

03Bře/24
Sunday 28.04.2024 14:00 - 16:00

Spojení generací – vytváření rodinného stromu

Plzeň, Jižní Předměstí, Náměstí T.G. Masaryka 1110/2


Pojďte společně s námi oživit svoji minulost a posílit rodinné vazby tvořením vlastních rodinných stromů. Sdílejte příběhy, které utvářely generace a poznávejte Vaše kořeny. Těšíme se na Vaše příběhy a na to, že společně vytvoříme most mezi generacemi. V Artedě podporujeme děti, které mají za sebou a někdy i před sebou první zakolísání. V tomto nám pomáhají vedle odborníků i dobrovolníci. Přijďte se seznámit s naším týmem a případně si v rámci přípravy této akce vyzkoušet i dobrovolnictví.


Kontakt na organizátory:
Denisa Auterská
auterski@icloud.com
728212618