ARTEDA, z.s. je dobrovolnou, neziskovou, organizací s mnohaletou tradicí. 

Hlavní cíle spolku ARTEDA, z.s.:

  • Vytváříme příležitosti pro mezilidská setkávání za účelem podpory aktivního spolužití občanů všech věkových kategorií.
  • Podporujeme začleňování funkčních gramotností do života každého člověka.
  • Naplňujeme principy občanské společnosti a poskytnout prostor filantropickým projektům.
  • Podporujeme a realizujeme aktivity zvyšující schopnost rodiny zvládat náročné životní situace související s výchovou a vzděláváním.
  • Podporujeme a realizujeme programy prevence rizikového chování v rámci a mimo rámec školní docházky, včetně včasné intervence.
  • Podporujeme resocializace skupin obyvatelstva s rizikovým chováním.

Zjistěte víc na:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.