Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Cílem Charity Ostrava je zabezpečování kvalifikované a komplexní pomoci lidem po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní, pokud možno s důrazem na aktivizaci osob, ke kterým pomoc směřuje. Vzhledem k tomu, že naše aktivity nelze zabezpečovat bez spolupráce s městskými, krajskými, státními i nestátními institucemi, působíme pouze v oblastech, kde je o naše služby zájem. Samozřejmostí je poskytování profesionální pomoci s maximálním úsilím a osobní lidský přístup k lidem, jimž pomáháme, akceptování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav či sociální situaci.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

18Bře/24
Čtvrtek 25.04.2024 10:00 - 14:00

Jak funguje dobrovolnictví v Charitním domě sv. Václava

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří, Kubínova 445/44, 713 00 Ostrava-Heřmanice

Zájemci o dobrovolnictví se seznámí s činností dobrovolníků v Charitním domě sv. Václava .- domov pokojného stáří. Mohou si zkusit různé aktivizační činnosti s uživateli domova a zapojit se do provozu střediska. Těšíme se na každého návštěvníka.

Pro více informací můžete kontaktovat koordinátorku: Lenka Staňková, tel: 603777640

nebo Martina Krhutová, tel: 733676692

04Bře/24
Čtvrtek 25.04.2024 15:00 - 17:00

Život v hospici

Charvátská 8, Ostrava - Výškovice, hospic sv. Lukáše

Odpoledne s klienty, jejich blízkými, vámi, návštěvníky, zaměstnanci a dobrovolníky u dobré kávy, občerstvení s muzikou a zpíváním. Přijďte se mezi nás podívat, jak to v hospici žije…
Zájemcům rádi předáme informace o našich službách i o dobrovolnictví.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat koordinátorku Olgu Jarošovou: 739 197 509.