Dobrovolnické centrum CéDO sdružuje lidi starší 15 let, kteří chtějí měnit svět k lepšímu, a to ve volném čase a bez nároku na odměnu. Díky energii, znalostem a nápadům našich dobrovolníků je možné nabízet smysluplné trávení času seniorům, dětem a mladým lidem. Aktivity probíhají v zařízeních a službách Diakonie Vsetín nebo ve spolupracujících organizacích ve Vsetíně a ve Valašských Kloboukách.

Diakonie Vsetín je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 19letou tradicí. Zajišťuje komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc dospívajícím či rodinám s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji sami řešit. Od roku 2016 poskytuje službu domácího hospice.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

07Bře/24
Pátek 26.04.2024 08:30 - 11:00

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši

Vsetín, Ohrada 1864, domov Harmonie

Spolu s 9.B. ZŠ Horní Lideč se můžete přesvědčit, že pomáhat se dá v jakémkoliv věku, jakýmkoliv způsobem. Můžete se jenom dívat, ptát se, nebo si i vyzkoušet, jaké to je být dobrovolníkem.

Dobrovolnické centrum CéDO Diakonie ČCE středisko Vsetín

kontaktní osoba: Šárka Martinková 734 761 690 

07Bře/24
Čtvrtek 25.04.2024 10:00 - 11:00

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši

Vsetín, Ohrada 1864, domov Harmonie

Spolu s delegáty cestovní kanceláře RIVIERA TOUR se můžete v rámci prezentace ocitnou a plavit na lodích MCS CRUISE a také se přesvědčit, že pomáhat se dá v jakémkoliv věku, jakýmkoliv způsobem. Můžete se jenom dívat, ptát se, nebo si i vyzkoušet, jaké to je být dobrovolníkem.

Dobrovolnické centrum CéDO Diakonie ČCE středisko Vsetín

kontaktní osoba: Šárka Martinková 734 761 690 

07Bře/24
Pátek 26.04.2024 13:00 - 14:30

Pomoc má mnoho tváří – může mít i tu Vaši

Vsetín, ulice Strmá 34, domov Jabloňová/Vyhlídka, Dobrovolnické centrum CéDO Diakonie ČCE středisko Vsetín

Spolu s družinou ZŠ INTEGRA Vsetín se můžete přesvědčit, že pomáhat se dá v jakémkoliv věku, jakýmkoliv způsobem. Můžete se jenom dívat, ptát se, nebo si i vyzkoušet, jaké to je být dobrovolníkem.

07Bře/24
Pátek 26.04.2024 10:00 - 11:00

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši

Vsetín, ulice Strmá 34, domov Jabloňová/Vyhlídka

Spolu s žáky ZŠ INTEGRA Vsetín se můžete přesvědčit, že pomáhat se dá v jakémkoliv věku, jakýmkoliv způsobem. Můžete se jen dívat, ptát se, nebo budete mít možnost si vyzkoušet, jaké to je být dobrovolníkem.

Dobrovolnické centrum CéDO Diakonie ČCE středisko Vsetín

kontaktní osoba: Šárka Martinková 734 761 690 

07Bře/24
Čtvrtek 25.04.2024 10:00 - 11:00

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši

Vsetín, ulice Strmá 34, domov Jabloňová/Vyhlídka

Spolu s dětmi MŠ Sychrov se můžete přesvědčit, že pomáhat se dá v jakémkoliv věku, jakýmkoliv způsobem. Můžete se jenom dívat, ptát se, nebo i vyzkoušet jaké to je být dobrovolníkem.

Dobrovolnické centrum CéDO Diakonie ČCE středisko Vsetín

kontaktní osoba: Šárka Martinková 734 761 690