Dobrovolnická služba Levandule má své sídlo v nemocnici Žatec. Naši dobrovolníci působí především na Následné péči a Dětském oddělení, příležitostně i na Interně a Chirurgii, ale také v Domově pro seniory, zařízení Kamarád LORM a v Dětské psychiatrické nemocnici Louny. Naší hlavní činností jsou rozhovory s pacienty, hraní her, drobné nákupy, vycházky do parku, návštěvy cvičeného psa, ale i výzdoba nemocničních prostor nebo starost o záhony květin vně nemocnice. apod.

Zjistěte víc na:

Program na Dnech dobrovolnictví:

14Bře/24
Čtvrtek 25.04.2024 08:00 - 14:00

Studenti pomáhají v areálu nemocnice se zelení

Žatec, Husova 2796, Nemocnice Žatec

Ve dnech dobrovolnictví 25. – 28. 4. 2024 pořádá Dobrovolnická služba Levandule v Žatci už tradiční dobrovolnickou akci úprava pozemku, okopávání záhonů, dosadba trvalek, hrabání listí a nepořádku v areálu žatecké nemocnice ve spolupráci se zemědělskou sekcí OA a SOŠZE.

V rámci této akce se studenti budou podílet na zlepšení prostředí areálu nemocnice, dojde k uvědomění si mezigenerační sounáležitosti, protože mnozí ze studentů měli nebo mívají na Následné péči, před kterou se úpravy dělají, své příbuzné a známé.

P.S. Přesný termín akce bude upřesněn v průběhu dubna