Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně s názvem DobroCentrum u sv. Anny vznikl v roce 2015, jako snaha o zlepšení psychické kondice našich pacientů.
Jelikož věříme, že dobrý duševní stav nemocného je klíčový pro celkové uzdravení, začali od října 2015 dobrovolníci pravidelně navštěvovat Doléčovací a rehabilitační oddělení. V roce 2016 se dobrovolnické aktivity rozšířily i na další oddělení, II. interní kliniku, Kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace a I. neurologickou kliniku. V roce 2021 se mezi
zapojená oddělení zařadila i Neurochirurgická klinika a od roku 2023 i I. interní kardiologická klinika.
Dobrovolníci dlouhodobě dochází za pacienty, hrají s nimi společenské hry, chodí s nimi na procházky, předčítají jim, nebo si s nimi jen tak povídají. Také se zapojují do nejrůznějších jednorázových akcí, které jsou na zapojených odděleních organizovány (divadelní představení, hudební vystoupení, autorská čtení, tvořivé dílny, besedy o cestování, adventní zpívání apod.).
Stejně tak se podílejí na realizaci akcí mimo oddělení
(propagace dobrovolnického programu na středních a vysokých školách, sbírky pomůcek pro tvořivé dílny, prezentace programu veřejnosti, spolupráce na preventivních programech apod.).

Pokud je Vám 18 let, máte čistý trestní rejstřík, jste komunikativní, nebojíte se kontaktu s lidmi v nemocničním prostředí, máte dostatek volného času a chuť zapojit se do dobrovolnických aktivit, jste ochotní spolupracovat s koordinátory a respektovat nastavená pravidla, neváhejte se nám ozvat na našich webových stránkách zde.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.