Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně s názvem DobroCentrum u sv. Anny vznikl v roce 2015, jako snaha o zlepšení psychické kondice našich pacientů.
Jelikož věříme, že dobrý duševní stav nemocného je klíčový pro celkové uzdravení, začali od října 2015 dobrovolníci pravidelně navštěvovat Doléčovací a rehabilitační oddělení. V roce 2016 se dobrovolnické aktivity rozšířily i na další oddělení, II. interní kliniku, Kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace a I. neurologickou kliniku. V roce 2021 se mezi
zapojená oddělení zařadila i Neurochirurgická klinika a od roku 2023 i I. interní kardiologická klinika.
Dobrovolníci dlouhodobě dochází za pacienty, hrají s nimi společenské hry, chodí s nimi na procházky, předčítají jim, nebo si s nimi jen tak povídají. Také se zapojují do nejrůznějších jednorázových akcí, které jsou na zapojených odděleních organizovány (divadelní představení, hudební vystoupení, autorská čtení, tvořivé dílny, besedy o cestování, adventní zpívání apod.).
Stejně tak se podílejí na realizaci akcí mimo oddělení
(propagace dobrovolnického programu na středních a vysokých školách, sbírky pomůcek pro tvořivé dílny, prezentace programu veřejnosti, spolupráce na preventivních programech apod.).

Pokud je Vám 18 let, máte čistý trestní rejstřík, jste komunikativní, nebojíte se kontaktu s lidmi v nemocničním prostředí, máte dostatek volného času a chuť zapojit se do dobrovolnických aktivit, jste ochotní spolupracovat s koordinátory a respektovat nastavená pravidla, neváhejte se nám ozvat na našich webových stránkách zde.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

19Bře/24
Čtvrtek 25.04.2024 16:00 - 20:00

Jak se stát dobrovolníkem ve FNUSA, program DobroCentra Fakultní nemocnice u sv. Anny

Brno, Pekařská 664/53, budova D2a, FNUSA - Dobrocentrum u sv. Anny

Pro zájemce o dobrovolničení pod hlavičkou DobroCentra u sv. Anny je připraveno vstupní školení, kde se budou mít možnost seznámit se všemi aktivitami realizovanými v rámci dobrovolnického programu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, stejně tak s pravidly pro zapojení se do programu, včetně možnosti návštěvy zapojených oddělení apod.
Vzhledem k tomu, že náš záběr je široký, a věřte, že Vám opravdu máme co říct, rezervujte si prosím čas od 16.00 hod. do 20.00 hod. Zájemce prosíme, aby dorazili deset minut před a zůstali až do konce.

Drobné občerstvení je zajištěno. 🙂 Těšíme se na Vás!

Kontakt: Svatava Kalná – 603 177 556, Petr Kubant – 731 312 285

19Bře/24
Saturday 27.04.2024 09:30 - 12:00

Chceš zpříjemnit pacientům sobotní dopoledne, zapoj se do tvořivé dílny na DRO ve FNUSA

Brno, Nový Lískovec, Zoubkova 18, FNUSA - Dobrocentrum u sv. Anny, DRO

Pro zájemce o zapojení se do aktivit DobroCentra u sv. Anny určených pro větší počet pacientů je připravena možnost zapojit se do tvořivé dílny určené pro pacienty všech 4 doléčovacích oddělení (DRO) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Jedná se o dospělé pacienty převážně seniorního věku.

Účastníci akce budou pomáhat pacientům během pravidelné aktivity – kreativní dílna. A protože se nám blíží čas oslavy všech čarodějnic, zaměříme se na čarodějnickou výzdobu a v dílně se to bude vířit výrobou pavouků, strašidelných skleniček na svíčky a další potřebnou výzdobou k oslavě tohoto svátku.

I taková drobnost, jako je společný čas během tvoření zpříjemní lidem s dlouhodobým zdravotním onemocněním pobyt v doléčovacím centru.

Materiál a pomůcky k tvoření jsou zajištěny, těšíme se na Vás! 🙂

Kontakt: Svatava Kalná – 603 177 556, Petr Kubant – 731 312 285