Naším posláním je spolupráce s dobrovolníky a šíření myšlenky dobrovolnictví směrem k veřejnosti. Jsme nestátní nezisková organizace, která působí v Ústeckém kraji od roku 1999.

Spolupracujeme s nejrůznějšími organizacemi a institucemi, kde budují podmínky pro fungování dobrovolnictví. V dalších aktivitách se věnujeme např. vzdělávání mladých lidí, zvyšování rodičovských kompetencí, pomoci při krizových událostech nebo příhraniční spolupráci. V roce 2018 jsme spolupracovali s 35 organizacemi, do kterých docházelo 436 dobrovolníků. Jejich dobrovolnická činnost čítala 29 073 dobrovolnických hodin za rok.

Vyhledáváme, připravujeme a mentorujeme dobrovolníky a dobrovolnice v nejrůznějších oblastech. Dobrovolnické mentoringové programy pro děti a mládež. Podpora seniorů, pacientů v nemocnicích, lidí se zdravotním hendikepem. Zapojujeme dobrovolníky do kulturních a sportovních akcí.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

12Dub/24
Pátek 26.04.2024 08:00 - 00:00

Beseda na gymplu

Ústí nad Labem, Jateční 22, Gymnázium

Cílem je informovat o konajících se akcích v oblasti sportu a nabídnout oblast dobrovolnictví jako jednu z možností aktivního zapojení. Besedy jsou realizovány za účelem náboru nových dobrovolníků, dobrovolnic a také rozvoji a šíření myšlenky dobrovolnictví. Během těchto setkání se zaměříme na různé sportovní akce a události, které budou probíhat v následujících měsících, a představíme možnosti, jak se do nich studenti mohou zapojit jako dobrovolníci. Důležitou součástí našich diskusí bude také sdílení osobních příběhů a zkušeností,, které s dobrovolnictvím ve sportu máme, abychom poskytli inspiraci a povzbuzení pro ty, kteří by chtěli začít. Proběhne diskuze a možnost položit otázky ohledně konkrétních rolí a očekávání v rámci dobrovolnických aktivit.

21Bře/24
Saturday 27.04.2024 14:00 - 18:00

Tvoříme společně – jednáme udržitelně

Ústí nad Labem, Masarykova 30, Klub ENTER22
Workshop o dobrovolnictví přes hranice s pedagogy a pracovníky z mládeží z Česka a Německa v pohraničí. Posilování porozumění a přeshraniční spolupráce.
Lektorky: Lenka Vonka Černá a Hannah Steinberg
20Bře/24
Pátek 26.04.2024 08:00 - 00:00

Jak se ježek Lojza stal dobrovolníkem aneb čteme s dětmi o dobru

Ústí nad Labem

Ježek Lojza bydlí v kořenech mohutného stromu u jednoho krásného lesa. Má krásný domeček vystlaný trávou a listím, které si sem pracně nanosil. 

Jaké dobrodružství Lojzík v lese zažije, komu pomůže a jak se stane dobrovolníkem?

Děti ve školkách, dětských skupinách i na prvním stupni Základních škol v Ústí nad Labem budou mít možnost příběh si přečíst, povídat si o něm a odpovědět na otázky, které jsou u příběhu připraveny. Věříme, že vzniknou i krásné obrázky.

Jde o moc hezké téma pohádky z prostředí přírody, v rámci které si s dětmi povídáme nejen o zvířátkách žijících v lese, ale také o pomáhání ostatním – ať už zvířátkům nebo lidem. Na základních školách mluvíme o tom, co děti i dospělé vede k tomu, že chtějí někomu pomáhat, jaký to má smysl a co jim to přináší?

20Bře/24
Monday 22.04.2024 10:00 - 14:00

Setkání členů RADY dobrovolnických center regionu Severozápad

Ústí nad Labem

Na pondělí 22. dubna je plánováno setkání koordinátorů dobrovolníků organizací, které působí v rámci neformálního uskupení Rada dobrovolnických center regionu Severozápad.  V čase 10:00 – 14:00 bude v Ústí nad Labem na programu několik bodů týkajících se dobrovolnictví v regionu:

* Dobrovolnictví ve městech/místech, kde organizace působí – co se daří, nové aktivity, programy, pozvánky.
* Dobrovolnické možnosti v různých městech našeho kraje.
* Dotační tituly pro oblast dobrovolnictví. Hostem bude zástupce za Ústecký kraj.
* Dny dobrovolnictví – ukázka aktivit a možností.
* Informace z konference “Kde i dobro uzdravuje” – konference se koná 17. 4. 2024 v Plzni. Tématem je dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních.

20Bře/24
Sunday 28.04.2024 13:00 - 17:00

Společně k jezeru Milada

Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 5, Dobrovolnické centrum

Poznáváme okolí města a ukryté trasy. Sportovní nadšenci a dobrovolníci vyrazí na kole z centra města, ostatní využijí k přesunu MHD. Sejdeme se ve 13hod před budovou Dobrovolnického centra v ulici Prokopa Diviše 5 v Ústí nad Labem. U jezera Milada nás čeká krátká procházka, seznámení s místní pestrou faunou a flórou a společné opékání buřtů. 

Na akci se dozvíte nové informace o projektu Bydlím v Ústí nad Labem a o možnostech dobrovolnictví v našem centru. Stále u nás také funguje Kulturní klub, místo pro komunitu z Ukrajiny, kde jsou noví dobrovolníci vítáni na různé volnočasové aktivity s dětmi i dospělými.

14Bře/24
Čtvrtek 18.04.2024 18:00 - 00:00

Křesadlo 2023

Ústí nad Labem, Velká Hradební 2800/54, Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK)

Křesadlo je symbolem vykřesané jiskry lidství a také název ceny, kterou již 22 let oceňujeme dobrovolníky z Ústeckého kraje. Je to znázornění dobré praxe dobrovolnictví z celého okolí. Generálním partnerem akce je společnost Knauf Insulation s.r.o. Záštitu nad akcí převzalo Informační centrum OSN v Praze v čele s panem Michalem Brožou. 

Hlavním cílem udělování této ceny je ocenit činnost dobrovolníků a zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci. Křesadlo pomáhá seznámit širší veřejnost s pestrostí dobrovolnictví a motivovat další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde především o oslavu těch, bez kterých bychom ty nezapomenutelné dobrovolnické příběhy nemohli vyprávět. 

* Kontaktní osoba: Eliška Kristková, tel. 602 385 141, e-mail: eliska.kristkova@dcul.eu

* Na co se můžete těšit? V rámci probíhajících dnů dobrovolnictví vám odhalíme zákulisí akce v podobě profesionálních fotografií a také na našem YouTube kanálu zveřejníme video medailonky s příběhy oceněných dobrovolníků. Sledujte nás 🙂!

14Bře/24
Pátek 26.04.2024 09:30 - 11:00

Víte, co je digitální dobrovolnictví?

online

V projektu ProVol Digital uspořádáme Workshop pro zájemce s názvem: Připravte se na digitální dobrovolnictví

Lektorka: Mgr. Lenka Vonka Černá
Workshop je pro koordinátory dobrovolníků a další odborné zájemce

Dozvíte se:
Co je digitální či online dobrovolnictví, získáte nápady na digitální dobrovolnické aktivity, probereme výhody a výzvy, zaměříme se na vyhledávání, přijímání a motivování online dobrovolníků a dobrovolnic a na závěr budeme hovořit o dalších zdrojích, připojíme odkazy na příručky.

Přihlaste se

14Bře/24
Čtvrtek 25.04.2024 13:00 - 17:00

DOBRO vernisáž

Ústí nad Labem, Masarykova 30, Klub ENTER, Dobrovolnické centrum z.s.

DOBRO-VERNISÁŽ Vám přiblíží dobrovolnictví v našich mentoringových programech (Pět P, KOMPAS, Deskovky a doučování), tentokrát očima našich dobrovolníků a dětí. Vernisáž bude doprovázena krátkým programem s občerstvením. Těšit se na Vás budou koordinátorky programů, dobrovolníci a naši hosté, kteří se s Vámi rádi podělí o své zkušenosti a zážitky v dobrovolnictví s dětmi.

Že neznáte naše mentoringové programy? To vůbec nevadí. Stručně Vám je zde představíme a více se můžete dozvědět právě na vernisáži. Naši dobrovolníci se v nich věnují dětem, které si procházejí složitým obdobím, a tráví s nimi smysluplně volný čas. Jedná se o individuální nebo skupinové setkávání, na kterém děti mohou poznávat Ústí nad Labem a jeho okolí, sportují, venčí domácí mazlíčky nebo společně objevují to, v čem jsou dobří. Děti jsou oceňovány, podporovány, zažívají přijetí mezi ostatní, rozvíjí svou osobnost a budují své sebevědomí.

14Bře/24
Pátek 26.04.2024 10:00 - 13:00

Na Střížáku jako doma

Ústí na Labem, Střížovický vrch, Dobrovolnické centrum z.s.

Pojďte se s námi zúčastnit úklidu na Střížovickém vrchu, spojte příjemné s užitečným. Střížák” je místo odpočinku, procházek i sportu. Chceme ho ale nám i našim spoluobčanům, udělat příjemnější a atraktivnější pro nastávající jaro. 

Sejdeme se pod Střížovickým vrchem ve Všebořicích, na parkovišti pod bývalou sjezdovkou, všichni dostanou pytle na odpadky, kdo si může přinést z domova rukavice, ať si je donese, ostatní dozásobíme rukavicemi.

Doporučujeme si vzít pití, případně svačinu.