Hřeje nás na srdci, kolik laskavých a ochotných lidí kolem sebe máme. V dnešní uspěchané době vnímáme jako velkou vzácnost, že někdo nabídne bezostyšně pomoc ve svém volném čase a moc si toho vážíme.“

Domov pro mne je nezisková organizace, která pomáhá lidem s postižením žít běžným způsobem života. Je jedním z největších poskytovatelů osobní asistence v Brně a v kraji a je specifická především tím, že přijímá klienty bez ohledu na jejich hendikep.

Základním prvkem služeb domova je osobní asistence, díky které mohou klienti s postižením žít kvalitní život v domácím prostředí a lépe se začlenit do společnosti. Další velkou oblastí jsou volnočasové aktivity – pracovníci domova pořádají letní pobyty pro děti i dospělé, víkendové pobyty na jaře a na podzim, prázdninové příměstské tábory. Děti a mladiství s mentálním a kombinovaným postižením mohou navštěvovat v průběhu roku také zájmové kroužky ve skupinové nebo individuální formě, které probíhají v místní klubovně Paluba. Dobrovolníci nejvíce pomáhají právě při zájmových aktivitách a pobytových akcích.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

17Zář/20
Pátek 16.10.2020 09:00 - 14:00

Jaké to je v kůži hendikepovaného

Domov pro mne, Kounicova 42 v Brně

Jaké to je v kůži hendikepovaného? Přijďte do Domova pro mne, který na Dnech dobrovolnictví otevře dveře. Podíváte se do našich kanceláří, dozvíte se vše o možnostech dobrovolničení v naší organizaci, přiložit ruku k dílu můžete při výrobě mýdel a náramků z korálků a při zvelebování klubovny. Zájemce zaškolíme také v používání kompenzačních pomůcek, vyzkoušet si můžete i ovládání zvedáku Arnolda nebo pohyb na vozíku v ulicích.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

17Zář/20
Čtvrtek 15.10.2020 14:00 - 18:00

Jaké to je v kůži hendikepovaného

Domov pro mne, Kounicova 42 v Brně

Jaké to je v kůži hendikepovaného? Přijďte do Domova pro mne, který na Dnech dobrovolnictví otevře dveře. Podíváte se do našich kanceláří, dozvíte se vše o možnostech dobrovolničení v naší organizaci, přiložit ruku k dílu můžete při výrobě mýdel a náramků z korálků a při zvelebování klubovny. Zájemce zaškolíme také v používání kompenzačních pomůcek, vyzkoušet si můžete i ovládání zvedáku Arnolda nebo pohyb na vozíku v ulicích.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com