„Dobrovolnictví je správná cesta k otevírání nevídaných možností nejen v sociální práci, ale obecně v narušování zajetých představ o tom, že jediná forma, jakou lze ve společnosti fungovat, je orientace na zisk a vlastní prospěch.“

HoSt Home-Start Česká republika je nevládní nezisková organizace podporující rodiče a jejich děti, pokud je alespoň jedno mladší šesti let. V ČR byla založena v roce 2003, je však součástí celosvětové sítě poboček, která má počátky už v sedmdesátých letech.

Hlavním cílem HoStu je předcházet rizikům spojeným s nejistým, izolovaným či jinak ohroženým rodičovstvím. Podporuje vztah rodič-dítě, a to především v raném stádiu vývoje dětí. Vše se děje prostřednictvím terénních pracovnic a vyškolených dobrovolnic přímo v domácnostech rodin – tato spolupráce funguje na bázi zkušenější rodič pomáhá méně zkušenému. HoSt tak pomáhá rodičům získat stabilitu, kompetence a pozitivní motivaci pro vytvoření stabilního a láskyplného zázemí pro jejich děti.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

24Zář/20
Pátek 16.10.2020 09:00 - 12:00

Workshopy o hře a film o tom, jak důležité je si hrát

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně

Pamatujete si ještě, s čím a na co jste si hráli? Měli jste prostor si hrát? A byli u toho i dospělí? HoSt vás provede možným i nemožným při vymýšlení, s čím vším se dá hrát (nejen s dětmi). Vyzkoušíte si, jak někdy dobrovolnice v rodinách, kde se na hru zapomíná, nebo nejsou prostředky na zajištění hraček, musí improvizovat. Nabídneme vám i metodu Rodina hrou, kterou jsme vyvinuli, a promítání čerstvého dokumentárního filmu Křehký zázrak hry o HoStu a důležitosti hry pro zdravé vztahy, sebevědomí dětí a vztah s rodiči. Také uvidíte opravdickou dobrovolnici, které se budete moct ptát, na co budete chtít a ona vám na co bude chtít odpoví.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

24Zář/20
Čtvrtek 15.10.2020 12:00 - 15:00

Workshopy o hře a film o tom, jak důležité je si hrát

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně

Pamatujete si ještě, s čím a na co jste si hráli? Měli jste prostor si hrát? A byli u toho i dospělí? HoSt vás provede možným i nemožným při vymýšlení, s čím vším se dá hrát (nejen s dětmi). Vyzkoušíte si, jak někdy dobrovolnice v rodinách, kde se na hru zapomíná, nebo nejsou prostředky na zajištění hraček, musí improvizovat. Nabídneme vám i metodu Rodina hrou, kterou jsme vyvinuli, a promítání čerstvého dokumentárního filmu Křehký zázrak hry o HoStu a důležitosti hry pro zdravé vztahy, sebevědomí dětí a vztah s rodiči. Také uvidíte opravdickou dobrovolnici, které se budete moct ptát, na co budete chtít a ona vám na co bude chtít odpoví.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com