Dobrovolnictví je darování času někomu či něčemu, co považujeme za smysluplné. Je to dávání kousku sebe bez očekávání odměny. Všichni lidé, kteří si v dnešní hektické době najdou čas na pomoc druhým, jsou obdivuhodní.“

Kaprálův mlýn je skautské středisko ekologické výchovy pořádající vzdělávací akce v Moravském krasu. Připravuje přírodovědné programy pro školy a slouží jako skautská základna. Jeho posláním je především vychovávat děti a mládež k lásce a úctě k přírodě, rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k environmentálně odpovědnému jednání. Opírá se přitom o prvky skautské metody a program ochrany životního prostředí Světové skautské organizace.

Dobrovolnictví je s mlýnem spjato od samých začátků – rekonstrukce mlýna, dokončena v roce 2012, proběhla hladce právě i díky dobrovolníkům, kteří mlýnu věnovali několik tisíc hodin dobrovolnické práce. Od té doby se dobrovolníci stali součástí mlýna. Projekty Evropská dobrovolná služba a Evropský sbor solidarity umožňují na mlýně každoročně dlouhodobě hostit dobrovolníky (ve věku od 18 do 30 let) z různých koutů světa. Náplň práce dobrovolníků je různorodá. Vypomáhají především s výukovými programy, s provozem mlýna, údržbou zahrady a přilehlého okolí. Podílí se také na pracích managementu ochrany přírody, a to přímo v Moravském krase, tak i na dalších chráněných lokalitách. Kromě dlouhodobých dobrovolníků na mlýně také každý rok působí dobrovolníci krátkodobí, kteří výměnou za ubytování a stravu vypomáhají především přes léto. 

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

24Zář/20
Čtvrtek 15.10.2020 09:00 - 15:00

Zachraňte mokřad

Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna 235

Pojďte nám pomoci rozšířit mokřad ležící v blízkosti Kaprálova mlýna. Je to unikátní biotop, o který pečujeme a snažíme se ho zachovat. Péče o mokřady patří řadu let mezi tradiční aktivity ochránců přírody, bez pravidelné nebo alespoň občasné péče zarůstají. Díky rozšíření mokřadu za mlýnem pomůžeme nejen udržování vody v krajině, ale především připravíme biotop pro jarní snůšky skokanů. Pro 15 účastníků.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

24Zář/20
Čtvrtek 15.10.2020 09:00 - 12:00

Vyčistěte údolí Říčky

Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna 235

Doplňkovou aktivitou Dnů dobrovolnictví na mlýně bude tzv. ranger shift, která spočívá v kontrole turistických stezek v údolí Říčky, sběru odpadků, čištění jeskyní, likvidaci ohnišť a záznamu popadaných stromů. Pro 4 účastníky.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

07Říj/20
Pátek 16.10.2020 09:00 - 12:00

Objevte jeskynní prostory

Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna 235

Speleologická akce pro dobrovolníky je vázaná na místo potenciálního objevu jeskynních prostor. V současné době chodíme kopat do blízkého závrtu a budeme rádi za každou ruku přiloženou k dílu. Pro 4 účastníky.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

24Zář/20
Pátek 16.10.2020 09:00 - 15:00

Zachraňte mokřad II

Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna 235

Pojďte nám pomoci rozšířit mokřad ležící v blízkosti Kaprálova mlýna. Je to unikátní biotop, o který pečujeme a snažíme se ho zachovat. Péče o mokřady patří řadu let mezi tradiční aktivity ochránců přírody, bez pravidelné nebo alespoň občasné péče zarůstají. Díky rozšíření mokřadu za mlýnem pomůžeme nejen udržování vody v krajině, ale především připravíme biotop pro jarní snůšky skokanů. Pro 15 účastníků.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com