TOTEM, z.s. od března 2022 koordinuje z pověření Plzeňského kraje (PK) humanitární a
dobrovolnickou pomoc pro řešení krizové situace zapříčiněné válečným konfliktem na Ukrajině.

Od dubna 2022 jsme po dohodě s PK převzali do správy dům, kde PK poskytuje nouzové ubytování pro 160 žen s dětmi. V domě poskytujeme 24 hodin službu, která pomáhá řešit aktuální problémy všeho druhu. Realizační tým převážně dobrovolnický tvoří ukrajinští studenti LF Univerzity Karlovy a studenti ZČU.
V první etapě jsme se zaměřili na zvyšování komfortu ubytovaných, protože ubytovna vznikla velmi rychle v dlouho neobývaném domě. Od května 2022 jsme začali nabízet různé volnočasové aktivity pro děti, kurzy češtiny pro děti a pro dospělé a tvořit příležitosti pro komunitní propojování jednak mezi ubytovanými a jednak s českou komunitou. V období červenec a srpen 2022
jsme připravili 10 adaptačních campů pro děti s cílem přípravy pro vstup do školy.

Protože velkou část ubytovaných tvoří děti 0 – 18 let, začali jsme na podzim řešit prostory pro volný čas v zimním období, kdy je pro děti problém pobývat velkou část dne venku na zahradě nebo mimo ubytovnu.

S podporou PK, dalších donátorů a dárců jsme vybudovali za 45 dní Komunitní centrum Čechovka, které má velmi dobré prostorové a materiální zázemí - komunitní kuchyňka, komunitní jídelna, velká dětská herna
60 m2, malá dětská herna, zázemí a zahrada.

Prostory pro centrum byly rekonstruovány v 11 - 12/2022 a otevřeny 18.12.2022 a nabízíme v nich bohatý program a snažíme se posilovat komunitu i vztahy s českou veřejností. 

Zjistěte víc na:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.