Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku je nezisková organizace sdružující podnikatele, obce, neziskovky a aktivní fyzické osoby, které spojuje zájem o rozvoj venkova na území Spálenopoříčska a
Nepomucka.
Místní akční skupiny existují po celé České republice i v ostatních zemích Evropy. Dnes má naše místní akční skupina již 33 členů a působí na území 27 obcí.

V rámci projektu Dycky Spolu! se snažíme podpořit komunitní život v obcích tak, aby se místní obyvatelé podíleli na řešení svých problémů a potřeb a zvýšit dostupnost doplňkových sociálních služeb potřebným obyvatelům (seniorů, rodičům samoživitelům, rodinám s dětmi, dětem ohroženým školním neúspěchem a mnoha dalším).

Zázemí aktivit projektu tvoří Komunitní centrum ve Spáleném Poříčí a komunitní Klub sv. Václava v Žinkovech.
Dycky spolu! je například potravinová pomoc, oblečení v šatní skříni, poradenství, nebo třeba výpěstky z komunitní zahrady pro sociálně a ekonomicky znevýhodněné.
Dycky spolu! jsou otevřené venkovské kluby pro děti a mládež s volnočasovými aktivitami, doučováním či jinou pomocí.
Dycky spolu! je v English Club pro neformální seznamování se s angličtinou.

Zjistěte víc na:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.