Motýl, z.ú vznikl v roce 2004. Našim posláním je podpora klientů se zdravotním postižením, rodin s dětmi se zdravotním postižením a jejich integrace do běžné společnosti. Zároveň vytváříme prostor, kde mohou rodiče se svými dětmi smysluplně trávit svůj volný čas. Cílem všech aktivit je zmírnění důsledků zdravotního postižení a zvýšení kvality života klientů, jejich podpora při integraci a prohloubení poznatků o rodičovství a osvojování dovedností, které vedou k vědomému rodičovství.
Rodinné centrum Vlnka vzniklo v Plzni při organizaci MOTÝL koncem října 2004. Nabízí rodinám s dětmi možnost smysluplně využít volný čas, a to formou různých aktivit. Od 1. 7. 2015 je samostatnou spolupracující organizací.

Zjistěte víc na:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.