„Dobrovolnictví je skvělá příležitost, jak se realizovat v tématech, která člověka zajímají a kterým chce věnovat svůj volný čas. Je to oboustranné obohacení, inspirace, radost i výzva.“

NESEHNUTÍ je zkratkou Nezávislého Sociálního Ekologického HNUTÍ, které v Brně funguje už přes dvacet let. V současné době se zabývá mnoha tématy – od antimilitarismu přes genderově citlivé vzdělávání až po inkluzi příchozích, důležitou hodnotou jsou pro organizaci také práva lidí a zvířat a podpora aktivní občanské společnosti. NESEHNUTÍ jsou nehierarchická organizace – členové o všem rozhodují na základě společné debaty a neexistují zde vertikální struktury typu nadřízený – podřízený. Organizace se může pochlubit mnoha výraznými kampaněmi, happeningy nebo demonstracemi – v poslední době například kampaň Udržitelné Brno nebo demonstrace Svobodné Bělorusko, v dlouhodobějším horizontu společností velmi rezonovalo Sexistické prasátečko.

Dobrovolníky a dobrovolnice zapojují NESEHNUTÍ často a rádi, nabízí realizaci například při překladu nebo editaci textů, tvorbě rešerší, přípravách kampaní nebo zapojení do mnoha menších projektů. Někteří z dobrovolníků a dobrovolnic s organizací spolupracují dlouhodobě, stávají se tak důležitou součástí týmu a mají velký podíl na tom, kam aktivity NESEHNUTÝCH směřují.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

24Zář/20
Pátek 16.10.2020 14:00 - 18:00

NESEHNUTÍ – Jak se chystá happening?

NESEHNUTÍ, Křížová 15 v Brně

V rámci našeho programu na Dnech dobrovolnictví si člověk jednoduše zažije, jaké to je být u nás v NESEHNUTÍ dobrovolníkem či dobrovolnicí. Nejenže si vyzkouší konkrétně aktivity, se kterými se u nás může jako dobrovolník setkat, ale bude se podílet také na různých krocích přípravy konkrétní akce nebo happeningu, který přizpůsobíme aktuální situaci. Navíc si na vlastní kůži vyzkouší, jak se v nehierarchické skupině komunikuje, rozhoduje a jaké jsou tedy výhody a nevýhody tohoto (ne)uspořádání.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

24Zář/20
Čtvrtek 15.10.2020 14:00 - 18:00

NESEHNUTÍ – Jak se chystá happening?

NESEHNUTÍ, Křížová 15 v Brně

V rámci našeho programu na Dnech dobrovolnictví si člověk jednoduše zažije, jaké to je být v NESEHNUTÍ dobrovolníkem či dobrovolnicí. Nejenže si vyzkouší konkrétně aktivity, se kterými se u nás může jako dobrovolník nebo dobrovolnice setkat, ale bude se podílet také na různých krocích přípravy konkrétní akce nebo happeningu, který přizpůsobíme aktuální situaci. Navíc si na vlastní kůži vyzkouší, jak se v nehierarchické skupině komunikuje, rozhoduje a jaké jsou tedy výhody a nevýhody tohoto (ne)uspořádání.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com