Projekt SPOLU je studentská dobrovolnická organizace, která vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie, všeobecného lékařství a v některých pobočkách i dalších pomáhajících profesí s lidmi s duševním onemocněním a s profesionály v psychiatrických zařízeních a službách následné péče po celé ČR. Vznikl v Brně roku 2012, od té doby se rozrostl o dalších pět aktivních poboček a nadále funguje jako studentská iniciativa. Jedná se o inovativní a v Evropě ojedinělý koncept ideově navazující na probíhající reformu psychiatrické péče.

Cílem Projektu SPOLU je přispívat ke zkvalitňování péče o lidi hospitalizované v psychiatrických zařízeních po celé ČR a rozšíření nabídky podpory pro lidi s duševními problémy docházející do sociálně-zdravotních zařízení, ale i zkvalitňování profesní přípravy budoucích psychologů a psychiatrů a prohlubování kontaktu mezi profesionály a studenty. Dalším cílem je také šířit povědomí o tématech duševního zdraví a nemoci k široké veřejnosti a napomáhat destigmatizaci duševních onemocnění.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

15Dub/24
Pátek 26.04.2024 18:00 - 19:30

Dobrovolnictví v psychiatrické péči: na kus řeči s peerkou a spisovatelem

Brno, Joštova 218/10, Fakulta sociálních studií MU - Atrium

Na besedě o duševním zdraví se seznámíte s Davidem Svobodou a Markétou Dohnalovou. David je autor knih Citlivá zpověď jednoho blázna a Ještě citlivější zpověď jednoho blázna o zkušenostech s bipolární poruchou. Markéta je peer lektorka z organizace Práh jižní Morava, která pracuje s lidmi s duševním onemocněním.

Beseda přinese dobrovolníkům i veřejnosti náhled na to, jak David vnímal hospitalizaci a jaký přístup by v té době potřeboval. Rozšíří pohled na současnou péči o duševní zdraví a ukáže důležitost dobrovolníků v tomto systému.

Občerstvení i prostor na Vaše dotazy bude zajištěn!

Další info naleznete v události zde.

Kontakt: Eva Mencnerová, koordinátorka Projektu SPOLU e-mail: brno@projektspolu.cz