„Dobrovolnictví považujeme za užitečné a smysluplné, což máme možnost si ověřit i ve zpětných vazbách dobrovolníků a přijímajících organizací. Je to pomoc těm, kteří jsou z různých důvodů odkázaní na sociální systém, kde často není dostatek prostoru na obyčejné popovídání a sdílení...“

Ratolest Brno je nestátní nezisková organizace, která již pětadvacet let funguje v Brně a jeho nejbližším okolí. Posláním organizace je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti.

Dobrovolnické centrum Ratolesti Brno (DCRB) pracuje se zájemci a zájemkyněmi o dobrovolnictví v Brně a propojuje je s organizacemi zaměřenými na pomoc v sociálních službách – pomoc ohroženým dětem, seniorům, osobám se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. I když se DCRB specializuje pouze na oblast sociálních služeb, spolupracuje s patnácti rozličnými organizacemi a tudíž dokáže vytvořit unikátní nabídku dobrovolnictví na míru. Pro své dobrovolníky pořádá a zajišťuje odborná školení i neformální setkání, poradenství a supervize, ale i právní servis a pojištění. DCRB je akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

09Říj/20
Čtvrtek 15.10.2020 16:00 - 18:00

Jak se dobrovolničí v Ratolesti

Ratolest Brno, třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno – Černá pole

Přijďte k nám na Dny otevřených dveří! V prvním bloku řekneme něco o naší organizaci a možnostech zapojení; prostor bude samozřejmě i na vaše dotazy. Ve druhém bloku se setkáte s naší dobrovolnicí, která vám řekne svůj DOBROpříběh a poslechnete si přednášku o komunikaci nejen v sociální oblasti.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

09Říj/20
Pátek 16.10.2020 14:00 - 16:00

Jak se dobrovolničí v Ratolesti

Ratolest Brno, třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno – Černá pole

V pátek budou naše dveře opět otevřené, tentokrát se potkáte s koordinátorkou DCRB a s koordinátorkou dobrovolnictví u sociálně ohrožených dětí a společně vyrobíme DOBROpohledy – pohledy pro seniory a další osoby, které se díky koronavirové krizi ocitly ve velké sociální izolaci. Chceme jim tak dát najevo, že jsme na ně nezapomněli a připomenout jim, že na ně někdo myslí. Potřebné vybavení bude připraveno na místě. Také budeme mít nachystané výborné občerstvení od Tří Ocásků, takže určitě přijďte, těšíme se na vás!

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com