Vytváříme a poskytujeme profesionální zázemí pro dobrovolnictví v Plzeňském kraji.

Rádi pomůžeme v získávání informací a kontaktů pro dobrovolnická centra, projekty i pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v Plzeňském kraji v oblasti dobrovolnické činnosti. Aktivity, které nabízíme, přispívají ke zlepšení koordinace poptávky i nabídky dobrovolnických příležitostí v plzeňském regionu. Otevíráme prostor pro rozvoj dobrovolnické činnosti, pro nové inspirace, sdílení, spolupráci…

Každý máme ve svém diáři jednu, dvě hodinky, které můžeme věnovat dětem, seniorům nebo jiným, kteří nás potřebují…

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

02Dub/24
Čtvrtek 25.04.2024 10:00 - 12:00

Dobrovolnický projekt jako nástroj rozvoje kompetencí a občanské angažovanosti studentů a žáků

Plzeň Kaznějovská 51, Plzeň - Bolevec

 

Rádi bychom pozvali pedagogy SŠ a ZŠ k diskusnímu setkání nad tématy,
která se propojují v projektu Service learning – Dobrovolnický projekt
jako nástroj rozvoje kompetencí ve formálním i neformálním vzdělávání a občanské angažovanosti mládeže, a která nabízí prostor pro zamyšlení se nad možnostmi:

1) propojování mezi smysluplnou službou komunitě ve formě společensky prospěšných projektů a vzdělávacími cíli, což umožňuje studentům nejen získat konkrétní znalosti, ale také rozvíjet mezioborové vazby a posilovat svůj osobnostní rozvoj
2) rozvoje partnerství pedagogů a studentů jako spolutvůrců vzdělávacího prostředí,
3) přijetí zodpovědnosti studentů za své vlastní učení a uvědomění si významu znalostí a dovedností pro život v reálném světě.

Hledáme 10 dobrovolníků.

Kontakt na organizátory:
Vlasta Faiferlíková
faiferlikova@totemplzen.cz
736489755

03Bře/24
Čtvrtek 25.04.2024 17:30 - 20:00

Maják – ocenění koordinátorů dobrovolnictví

Plzeň, Bolevec, Kaznějovská 51


Už potřetí v historii Plzeňského kraje proběhne poděkování koordinátorům dobrovolnictví v regionu a ocenění jejich práce.

Chceš se zapojit? Hledáme 6 dobrovolníků, kteří pomohou s obsluhou připraveného občerstvení, dokumentací akce a vytvořením příjemného prostředí a atmosféry tohoto neformálního setkání organizátorů akcí a aktivit realizovaných v rámci Dnů dobrovolnictví 2023 a koordinátorů dobrovolnictví v regionu spojené s oceněním Maják.

Hledáme 6 dobrovolníků. Přihlášení je možné prostřednictvím formuláře zde: https://1url.cz.

Kontakt na organizátory:
Vlasta Faiferlíková
faiferlikova@totemplzen.cz
736489755