„Činnost dobrovolníků je velkým přínosem nejen pro samotnou organizaci, ale především pro přírodu na Brněnsku.“

Spolek pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek je nezisková organizace zabývající se již třicet let ekologickou výchovou a ochranou přírody. Prohlubuje vztah a úctu k přírodě a životnímu prostředí, propojuje také praktickou ochranu přírody se vzděláváním a prožitkem. Rezekvítek vydává výukové publikace a pomůcky, pořádá výukové programy ve školách, exkurze a workshopy pro veřejnost. Aktivně pečuje o řadu chráněných území v Brně a okolí – rekultivuje lomy do přírodní podoby, zachraňuje téměř vymizelé druhy rostlin a živočichů. Práce Rezekvítku je rozsáhlá a jeho tým malý. Každoročně mu tak pomáhají desítky dobrovolníků, jejichž činnost je velkým přínosem nejen pro samotnou organizaci, ale především pro přírodu na Brněnsku.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

09Říj/20
Čtvrtek 15.10.2020 09:00 - 13:00

Exkurze a praktická pomoc na Medláneckých kopcích

Elektro-rozvodna, konec ulice Purkyňova v Brně

Přijďte pomáhat na přírodní památku Medlánecké kopce! Sraz bude pod kopci u elektro-rozvodny na konci ulice Purkyňova (https://mapy.cz/s/jonapohode) v 9:00. Mezi 9:00 a 10:00 bude krátká exkurze po území, poté bude následovat samotná pomoc na území – likvidace výmladků dřeviny, které vrůstají do cenných stepních trávníků.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

09Říj/20
Pátek 16.10.2020 09:00 - 13:00

Exkurze a praktická pomoc na Kamenném vrchu

Naučná tabule č. 1, Kamenný vrch v Brně

Místem konání bude tentokrát přírodní rezervace Kamenný vrch. Sraz bude přímo v rezervaci u naučné tabule č. 1 (https://mapy.cz/s/hukobokabu) v 9:00. Mezi 9:00 až 10:00 bude krátká exkurze po území, poté bude následovat samotná pomoc na území – budou se shrabávat posečené plochy, stahovat, nakládat a odvážet na kompost.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com