Účelem spolku je podpora rodinného života a mezigeneračních vztahů pořádáním aktivit s důrazem na tradice a zvyklosti daného regionu, s ohledem na ochranu přírody a udržitelný rozvoj krajiny a za účelem aktivizace občanské společnosti.

Účel je naplňován zejména těmito činnostmi:

· příprava, organizace a realizace vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních aktivit pro rodiny i širokou veřejnost;

· vytváření prorodinného klimatu a mezigenerační solidarity ve společnosti organizováním akcí dětí s rodiči ve snaze stmelování vzájemných vazeb a posilování funkce rodiny ve vazbě na trávení volnočasových aktivit jejich dětí;

· komunikace a navazování partnerství se státní správou, samosprávami, soukromým sektorem, vzdělávacími zařízeními, neziskovými organizacemi a dobrovolnými aktivitami občanů;

· navazování přeshraniční mezinárodní spolupráce;

· získávání finančních prostředků prostřednictvím sponzorů, dobrovolných dárců, státních fondů, evropských fondů, nadací, členských příspěvků, sbírek, vlastní činnosti i jiným způsobem tak, aby organizované projekty byly kvalitní z hlediska materiálního zabezpečení a zároveň nebyly pro jejich účastníky z důvodu finanční náročnosti nedostupné;

· podpora regionálních tradic ve vztahu ke zlepšení kulturního a společenského klimatu a rozvoje města a regionu;

· realizace společenských akcí vedoucích k aktivizaci komunity, rozvoji zdravé, demokratické a dynamické občanské společnosti a k podpoře zájmu občanů na řešení věcí veřejných;

· realizace daných projektů a akcí s ohledem na ochranu přírody a udržitelný rozvoj krajiny.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.