Přijďte zpříjemnit dopoledne našim klientům do dílen a denního stacionáře. Spolu s nimi se zapojíte do různých aktivit jako je rozcvička v tělocvičně, čtení v odpočinkové místnosti, různorodá pomoc v dílnách – keramická, arte, nácviková, košíkářská, dřevo-textilní.
V případě zájmu se ozvěte Anně Hurnikové, e-mail: stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz, tel. 731 128 887