Smyslem akce je nejen zábava, ale i podpora, porozumění a propojení mezi dobrovolníky a klienty v nízkoprahovém zařízení. Plánujeme uspořádat týmové soutěže, které budou příležitostí k zábavě, ale také k posílení spolupráce a komunikace mezi účastníky. Předcházet jim bude prohlídka zařízení a seznámení se s jeho posláním. Po akci následuje reflexe, diskuze, kde mohou účastníci sdílet své dojmy a nápady. Sociální interakce bude podporována během celé akce, aby se vytvořily vztahy mezi dobrovolníky a klienty. Kontakt: Mgr. Miroslava Squerzi 739 184 830