Budeme sbírat kameny, kydat pastviny, uklízet les. Těšíme se na Tebe. Samari a Robinsonky, z.s