Přijďte nám pomoct něco si vyrobit v našich dílnách. Můžete si vybrat mezi košíkářskou, keramickou, textilní nebo drátenickou.
Pokud se chcete zapojit, ozvěte se Zuzaně Wronkové, e-mail: ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz, tel. 731 677 459