Okna jsou v každé budově velmi důležitá, proniká jimi denní světlo i sluneční paprsky, zároveň umožňují pohled na vnější svět a okolní dění. Svou funkci mohou ale plnit jen když jsou čistá. A okna v Plamínku by nyní potřebovala vaši péči. Hledáme dobrovolníky, kteří by si vyhrnuli rukávy a vzali do ruky všechno, co je k umytí oken potřebné? Pomůžeme společně klientům ze stacionáře k jasnějšímu výhledu?

Hledáme 2-3 dobrovolníky.

Kontakt na organizátory:
Anna Hladíková, DiS.
Anna.hladikova@diakoniezapad.cz
773683195