Křesadlo je symbolem vykřesané jiskry lidství a také název ceny, kterou již 22 let oceňujeme dobrovolníky z Ústeckého kraje. Je to znázornění dobré praxe dobrovolnictví z celého okolí. Generálním partnerem akce je společnost Knauf Insulation s.r.o. Záštitu nad akcí převzalo Informační centrum OSN v Praze v čele s panem Michalem Brožou. 

Hlavním cílem udělování této ceny je ocenit činnost dobrovolníků a zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci. Křesadlo pomáhá seznámit širší veřejnost s pestrostí dobrovolnictví a motivovat další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde především o oslavu těch, bez kterých bychom ty nezapomenutelné dobrovolnické příběhy nemohli vyprávět. 

* Kontaktní osoba: Eliška Kristková, tel. 602 385 141, e-mail: eliska.kristkova@dcul.eu

* Na co se můžete těšit? V rámci probíhajících dnů dobrovolnictví vám odhalíme zákulisí akce v podobě profesionálních fotografií a také na našem YouTube kanálu zveřejníme video medailonky s příběhy oceněných dobrovolníků. Sledujte nás 🙂!