V dopoledních hodinách (09:00 – 12:00) představí svoji činnost organizace Salinger, z. s. (činnost organizace, poskytované služby).
V odpoledních hodinách (14:00 – 17:30) bude probíhat workshop, který je zaměřen na oblast prevence rizikového chování u dětí a dospívajících.
Účastníci si mohou s pracovníky NZDM ve workshopu vyzkoušet originální hru “Riskuj s NZDM” a díky tomu zažít, jak vypadá sociální práce s dětmi a dospívajícími v nízkoprahovém zařízení. Následně mohou přispět a obohatit hru svými vlastními nápady a zvídavými otázkami, se kterými budou dále pracovníci v přímé práci pracovat.