Poznáváme okolí města a ukryté trasy. Sportovní nadšenci a dobrovolníci vyrazí na kole z centra města, ostatní využijí k přesunu MHD. Sejdeme se ve 13hod před budovou Dobrovolnického centra v ulici Prokopa Diviše 5 v Ústí nad Labem. U jezera Milada nás čeká krátká procházka, seznámení s místní pestrou faunou a flórou a společné opékání buřtů. 

Na akci se dozvíte nové informace o projektu Bydlím v Ústí nad Labem a o možnostech dobrovolnictví v našem centru. Stále u nás také funguje Kulturní klub, místo pro komunitu z Ukrajiny, kde jsou noví dobrovolníci vítáni na různé volnočasové aktivity s dětmi i dospělými.