Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, je humanitární společností působící na celém
území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve
smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.
ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.
Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a
plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň je jeho pobočným spolkem.
Klíčovými tématy našeho spolku jsou první pomoc, příprava na mimořádné situace, dárcovství krve, zdravotnická péče o osoby bez domova a aktivity pro děti a seniory. 

Jak se stát členem či dobrovolníkem?
Velice si vážíme každého, kdo by se chtěl stát dobrovolníkem Oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň – město a Rokycany a podílet se tak na fungování našeho spolku a přijmout za své principy mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Nabízíme možnost vzdělávat se, věnovat se dobrovolnickým aktivitám nebo můžeme poskytnout prostor pro vlastní seberealizaci, pokud přijdete se svým nápadem.  Dobrovolníci jsou pravidelně informováni o možnostech dobrovolnické práce na facebookové skupině nebo emailem. 

Po zaslání svých kontaktních údajů na mail cckplzen.dobrovolnici@gmail.com vás koordinátorka zařadí do databáze dobrovolníků a následně zasílá informace o možnostech dobrovolnictví.
V komunitním centru pro dobrovolníky pořádáme přednášky a školení.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.