Charita Český Těšín byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem 28. 4. 1997 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou a je nástupkyní Farní charity Český Těšín, zřízené olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem dne 21. 3. 1993. Jsme součástí Diecézní charity ostravsko-opavské.

Charita Český Těšín poskytuje 10 registrovaných sociálních služeb, terénní zdravotnickou službu a doplňkové služby. Mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a asistenční služba a doplňkové služby, kde patří přímá hmotná pomoc, startovací byty, bazárek, služby pro domácnosti, přepravní služby a půjčovna kompenzačních pomůcek. Správní středisko pak zajišťuje vedení a správu Charity Český Těšín. Statutárním zástupcem Charity Český Těšín je ředitel, který dle stanov jedná samostatně a jménem organizace. Poradním orgánem ředitele je šestičlenná Rada.

Více o dobrovolnictví v Charitě Český Těšín: https://ceskytesin.charita.cz/podporte-nas1/ 

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.