Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Pečuje o děti ve věku zpravidla od 3 do 18 let, případně zletilé nezaopatřené osobě do 19 let. Dětský domov, kromě standartní péče, vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. Snažíme se o plný a harmonický rozvoje jeho osobnosti našich dětí s ohledem na potřeby jejich věku. Zapojujeme je do aktivního společenského života v obci.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.