„Ve vybraných zařízeních pomáhají s paliativní péčí také dobrovolníci. Například přímo v lůžkovém hospici sv. Josefa mohou dobrovolníci s nemocným hrát hry, projít se v přilehlém parku či ukázat blízké okolí nebo nemocnému dělat tichou, klidnou společnost na pokoji."

Posláním Diecézní charity Brno je pomoc bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickému přesvědčení. Diecézní charita Brno působí na území brněnské diecéze (v Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina) a je tvořena deseti oblastními charitami. Charita pomáhá především seniorům, nemocným, lidem bez domova, mládeži, matkám s dětmi a rodinám, lidem se zdravotním hendikepem, dlouhodobě nezaměstnaným, lidem ohroženým sociálním vyloučením, obětem katastrof, cizincům, nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům.

Síť charitních dobrovolnických center vznikla už v roce 2002 a jejím úkolem je systematicky pracovat s dobrovolníky, kteří se již podílejí nebo budou podílet na činnosti Diecézní charity Brno. V každé Oblastní charitě pracuje samostatný koordinátor dobrovolníků, který se dobrovolníkům věnuje. Dobrovolnické centrum nabízí příležitost zapojit se do tří základních typů programů: Dobrovolník ve službě (v lůžkovém hospici, v azylovém domě nebo jiné službě), Dobrovolník při sbírce (zapojení do sbírek charity), Dobrovolník v krizi (Humanitární a krizová pomoc při katastrofách).

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

24Zář/20
Čtvrtek 15.10.2020 15:00 - 18:00

Workshop Setkání se smrtí

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně

Stejně jako kvalita života je podstatný i jeho závěr. V plánovaném workshopu chce Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno představit své zkušenosti, seznámit veřejnost s možnostmi, které nabízí paliativní péče a otevřít nové příležitosti pro dobrovolníky v rámci programu Blízké srdce v odcházení. Téma umírání přiblíží mezi 15:00 a 17:00 sociální pracovnice Lucie Vaňková, která je vedoucí Domácího hospice svaté Lucie. Návštěvníci budou mít možnost se zeptat na zkušenosti dobrovolníků, kteří pomáhají v hospici, vyzkoušet si infokvíz o umírání v ČR a poslat vzkaz na srdíčku pacientům hospice.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

24Zář/20
Pátek 16.10.2020 15:00 - 18:00

Workshop o stárnutí

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně

Zapojte se do dobrovolnického programu Dobré srdce domů a přijďte na náš workshop věnovaný tématu stárnutí. Alzheimerovu nemoc vám přiblíží neurovědci z výzkumného institutu CEITEC (15:00 – 16:00) a vyzkoušíte si také infokvíz o stárnutí a demenci.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com