Diecézní charita Brno je nezisková církevní organizace, která vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod. Jejím posláním je na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti nabízet pomocnou ruku lidem v nouzi. Pomáhá seniorům, lidem ohroženým sociálním vyloučením, dlouhodobě nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi, lidem se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením a mnohým dalším. Působí na území brněnské diecéze (v Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina) a je tvořena deseti oblastními charitami.

 
Akreditovanou dobrovolnickou organizací je již od roku 2003. V každé oblastní charitě pracuje koordinátor/ka dobrovolníků, který se tématu dobrovolnictví věnuje.  Dobrovolníci a dobrovolnice se mohou do pomoci zapojit dlouhodobě i krátkodobě. Dlouhodobě například prostřednictvím charitních služeb či v rámci aktuálních dobrovolnických programů. Krátkodobou formou pak může být pomoc během sbírek nebo při krizových situacích.
 

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

24Zář/20
Pátek 16.10.2020 15:00 - 18:00

Workshop o stárnutí

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně

Zapojte se do dobrovolnického programu Dobré srdce domů a přijďte na náš workshop věnovaný tématu stárnutí. Alzheimerovu nemoc vám přiblíží neurovědci z výzkumného institutu CEITEC (15:00 – 16:00) a vyzkoušíte si také infokvíz o stárnutí a demenci.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

24Zář/20
Čtvrtek 15.10.2020 15:00 - 18:00

Workshop Setkání se smrtí

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně

Stejně jako kvalita života je podstatný i jeho závěr. V plánovaném workshopu chce Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno představit své zkušenosti, seznámit veřejnost s možnostmi, které nabízí paliativní péče a otevřít nové příležitosti pro dobrovolníky v rámci programu Blízké srdce v odcházení. Téma umírání přiblíží mezi 15:00 a 17:00 sociální pracovnice Lucie Vaňková, která je vedoucí Domácího hospice svaté Lucie. Návštěvníci budou mít možnost se zeptat na zkušenosti dobrovolníků, kteří pomáhají v hospici, vyzkoušet si infokvíz o umírání v ČR a poslat vzkaz na srdíčku pacientům hospice.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com