Diecézní charita Brno je nezisková církevní organizace, která vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod. Jejím posláním je na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti nabízet pomocnou ruku lidem v nouzi. Pomáhá seniorům, lidem ohroženým sociálním vyloučením, dlouhodobě nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi, lidem se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením a mnohým dalším. Působí na území brněnské diecéze (v Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina) a je tvořena deseti oblastními charitami.

 
Akreditovanou dobrovolnickou organizací je již od roku 2003. V každé oblastní charitě pracuje koordinátor/ka dobrovolníků, který se tématu dobrovolnictví věnuje.  Dobrovolníci a dobrovolnice se mohou do pomoci zapojit dlouhodobě i krátkodobě. Dlouhodobě například prostřednictvím charitních služeb či v rámci aktuálních dobrovolnických programů. Krátkodobou formou pak může být pomoc během sbírek nebo při krizových situacích.
 

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

09Dub/24
Čtvrtek 25.04.2024 13:00 - 17:00

Tvorbou pro radost

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22

Přijďte se dozvědět více o možnostech dobrovolnictví. Zároveň nám můžete pomoci s vyráběním malých pozorností pro dárce a podporovatele Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Věříme, že i maličkost udělá radost a právě Vy nám s tím můžete pomoci.

13Bře/24
Saturday 27.04.2024 10:00 - 13:00

Poznej Cykloterapii

Brno, Lužánky, sraz u Střediska volného času na lavičkách, Diecézní charita Brno

Máte rádi cyklistiku? Láká vás dobrovolnictví a spojení pohybu, pobytu na čerstvém vzduchu a kontaktu s lidmi? Vůbec nevíte, co si představit pod slovem cyklorikša? Zajímává vás, koho cyklorikša obvykle přepravuje a co vše musí umět její řidič/ka?

Pokud jste si odpověděli na předchozí otázky alespoň jednou ano, přijďte v sobotu 27.4. do Lužánek a dozvíte se víc o novém dobrovolnickém programu Diecézní charity Brno.

Pro více informací se obraťte na paní Kateřinu Nožičkovou, e-mail: katerina.nozickova@brno.charita.cz nebo na tel.: 730 578 754.

Těšíme se na Vás! (V případě nepříznivého počasí se akce ruší!)

Kapacita je omezena na 10 osob, přihlaste se zde: https://1url.cz/bu6Fs

24Zář/20
Pátek 16.10.2020 15:00 - 18:00

Workshop o stárnutí

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně

Zapojte se do dobrovolnického programu Dobré srdce domů a přijďte na náš workshop věnovaný tématu stárnutí. Alzheimerovu nemoc vám přiblíží neurovědci z výzkumného institutu CEITEC (15:00 – 16:00) a vyzkoušíte si také infokvíz o stárnutí a demenci.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com

24Zář/20
Čtvrtek 15.10.2020 15:00 - 18:00

Workshop Setkání se smrtí

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně

Stejně jako kvalita života je podstatný i jeho závěr. V plánovaném workshopu chce Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno představit své zkušenosti, seznámit veřejnost s možnostmi, které nabízí paliativní péče a otevřít nové příležitosti pro dobrovolníky v rámci programu Blízké srdce v odcházení. Téma umírání přiblíží mezi 15:00 a 17:00 sociální pracovnice Lucie Vaňková, která je vedoucí Domácího hospice svaté Lucie. Návštěvníci budou mít možnost se zeptat na zkušenosti dobrovolníků, kteří pomáhají v hospici, vyzkoušet si infokvíz o umírání v ČR a poslat vzkaz na srdíčku pacientům hospice.

Místo si můžete rezervovat v tomto odkazu: https://dny-dobrovolnictvi.reservio.com