Naše oddělení zajišťuje odborné sociální poradenství a zdravotně – sociální péči pacientům lůžkové i ambulantní složky ve všech areálech FN Plzeň (FN Lochotín, FN Bory I a FN Bory II.), jejich rodinám, blízkým osobám a zaměstnancům FN.

Obrátit se na nás můžete sami nebo prostřednictvím zdravotníků FN Plzeň, např. staniční sestry nebo ošetřujícího lékaře. Nepotřebujete žádné doporučení, naše služby jsou bezplatné.

V době naší nepřítomnosti nám, prosím, zanechte na záznamníku vzkaz s Vaším jménem, požadavkem a telefonním číslem. Docházíme za hospitalizovanými pacienty na různá pracoviště, a nejsme proto trvale v pracovně. Ambulantním pacientům, příbuzným pacientů a zaměstnancům FN doporučujeme se k jednání předem objednat, abychom se Vám mohli v domluveném čase nerušeně věnovat. Při objednání Vám také zároveň sdělíme, zda si máte s sebou přinést nějaké doklady, dokumenty, rozhodnutí, apod. Pro komunikaci s námi můžete rovněž využít elektronickou poštu.

Naše oddělení je od r. 2007 zapojeno do systému řízení kvality a bezpečí FN Plzeň a je certifikovaným pracovištěm dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 15189. Pravidelně procházíme interními audity FN a externími audity nezávislých společností, které na našem pracovišti kontrolují plnění kritérií dle požadavků normy a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Charakteristika oboru

Sociální práce je řazena mezi tzv. pomáhající profese. V obecné poloze je definována jako společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů.

V posledních letech přibývá různých empirických studií, které se zabývají psychosociálními důsledky nemoci. Některá onemocnění mají značný dopad na rodinný, společenský i pracovní život člověka. Nenaplněné sociální potřeby a narušení sociálního fungování představují nejen stěžejní pojmy v teorii sociální práce, ale doprovází rovněž i řadu onemocnění.

Smyslem sociální práce ve zdravotnictví je tedy pomoc zdravotně - sociálního pracovníka pacientovi i jeho rodině při zmírnění nebo odstranění negativních sociálních důsledků nemoci. Tato pomoc je obvykle realizována formou odborného sociálního poradenství a individuální případové práce s klientem, na ni navazuje zajištění vhodné sociální péče a zdravotně - sociálních služeb.

Zjistěte víc na:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.