Jsme charitativní a humanitární organizace jejíž hlavní náplní je pomoc potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Již více než 20 let pomáháme osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince.

Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů.
Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné.
Pečujeme o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi a o staré lidi upoutané na lůžko, mládež, nemocné, osoby se zdravotním postižením, děti z dětských domovů, dětských center a kojeneckých ústavů, vězně, chudé a ohrožené rodiny, lidi starající se o příbuzné, o lidi postižené živelnými katastrofami, lidi bez domova a další potřebné.

Svou činnost rozvíjíme ve 13 centrech.

Zjistěte víc na:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.