„Dobrovolnictví je poselstvím a způsobem jak dělat dobré věci a potkávat lidi s otevřeným srdcem.“

Mary’s Meals je mezinárodní charitativní organizace, která poskytuje dětem jedno jídlo denně ve škole v nejchudších zemích světa, kde hlad a chudoba brání dětem získat vzdělání. Toto mezinárodní hnutí lidí nejrůznějších zájmů a profesí ze všech částí světa spojuje přesvědčení, že žádné dítě by nemělo být jediný den bez jídla. Přináší naději hladovějícímu světu, kde víc než šedesát milionů dětí hladoví a nechodí do školy.


Mary’s Meals je organizace z drtivé většiny založená na dobrovolnicích, a to v dárcovských zemích a programových zemích. Dle stanov mezinárodní organizace Mary’s Meals, 93 % všech vybraných prostředků jde přímo na programy dětí a jenom 7 % je dovoleno spotřebovat na organizaci a administrativu. V ČR 100% všech vybraných prostředků jde na stravovací programy dětí. Jídlo se vyrábí z místních surovin. Náklady na jedno dítě představují 550 Kč na celý školní rok. Jídlo od Mary’s Meals dostávají děti v 18 zemích světa. Ke dnešnímu dni jídlo Mary’s Meals dodává 2 429 182 dětem.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

13Říj/20
Čtvrtek 15.10.2020 14:00 - 18:00

Foto-koutek, vaření a ochutnávka kaše

Moravské náměstí, mezi kostelem svatého Tomáše a sochou koně

Návštěvníkům nabídneme foto-koutek s tematikou Mary’s Meals a sdílení fotografií jako příklad
nejjednodušší formy dobrovolnictví. Dále to budou aktivity pro děti a dospělé, například vaření a
ochutnávka kaše Likhuni phala. Interaktivní kvíz pro děti a dospělé s tematikou jídla podávaného
Mary’s Meals v podporovaných zemích. Pokud nám to počasí dovolí, rádi bychom nabídli dětem
pohybové aktivity jako skákání v pytli Mary’s Meals pro baťůžkový projekt a drobné výtvarné aktivity.