Jsme organizace, která nabízí volnočasové aktivity pro mladé lidi s různým typem postižení a sídlíme v centru města Plzně.

Celoročně provozujeme Dopolední klub, který je určen pro ty, kteří již ukončili školní vzdělávání, a díky svému handicapu se nemohou uplatnit na trhu práce ani v chráněné dílně. Náplní je zachování stávajících znalostí a dovedností, udržování sociálních kontaktů s vrstevníky, nácvik sebeobsluhy, komunikace na veřejnosti, finanční gramotnost…

V odpoledních hodinách nabízíme volnočasové aktivity formou zájmových kroužků: výtvarný, hudební, taneční, keramický a zdravotní cvičení. Každoročně pořádáme akce pro veřejnost: hudební festival Na konci léta, Benefiční ples, Maškarní bál, koncerty …

Naše činnost je náročná psychicky, ale i fyzicky a na zvelebování a udržování našeho sídla už nemáme dostatek sil. Hledáme a využíváme pomoc a podporu dobrovolníků jednorázově i v dlouhodobějším horizontu.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.