„Myslet dnes na zítřek“ - tento přístup je zakotven v našem základním postoji ke všemu, co děláme a pohání nás neustále kupředu.
Máme vize a strategie, které činí z naší školy jednoho z lídrů v technickém vzdělávání v karlovarském regionu.
Dobře víme, že žijeme v rychlém a vzájemně propojeném světě, v němž mají průkopnické technologie dalekosáhlé společenské a hospodářské dopady. A právě takové technologie denně potkávají naši žáci Střední odborné školy, s.r.o. při výuce, při svém odborném vzdělávání. Řídíme se heslem: „Abychom se mohli podílet na utváření tohoto světa, je pro nás zásadním uměním naslouchat žákům, kteří k nám přicházejí. Společně tak tvoříme budoucnost.“

V našem studijním přehledu zjistíte, jaké obory považujeme v současnosti za nejen atraktivní, ale především perspektivní. A právě na ty se ve vzdělávání dlouhodobě zaměřujeme. Proto opakovaně přicházejí výsledky: naši žáci jsou úspěšní na trhu práce, často zůstávají jako zaměstnanci ve firmách, ve kterých působili už v průběhu studia. Nehledají složitě svou profesní budoucnost - její pevné základy si sami položili už před dokončením střední školy.
Věříme v individualitu a opakovaně tvrdíme: "Kvalita musí dostat přednost před kvantitou."

Inovace, zábava, osobní přístup - to vše ztělesňuje naše škola. Žáci mají pocit tvůrčí svobody, volnosti a dokonalého komfortu, rodiče jistoty a partnerství - ve škole i na odborné praxi. Učíme efektivně, ale zároveň zábavně. Nedeklamujeme, ale nutíme žáky přemýšlet, zjišťujeme, o co jim jde, a v tom je podporujeme, necháváme vyniknout. Jsme tým, který žáky nedusí, ale rozvíjí. Chápeme, že nikdo nemůže být stoprocentní ve všem. Ve škole mají žáci právo dělat chyby a odstraňovat je. Známe principy úspěšného učení.
Dlouhodobě spolupracujeme se sportovně nadanými žáky. Uvědomujeme si náročnost propojení studia a tréninku - upravujeme proto studium dle potřeb jednotlivých sportovců. Jsme v kontaktu se sportovními kluby a trenéry, umíme přizpůsobit vyučování konkrétnímu sportovnímu zaměření žáků. Ani školní tělocvik není nuda. Tělesná výchova u nás znamená: posilovna, bazén, outdoorové aktivity.

Zjistěte víc na:

Program na Dnech dobrovolnictví:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.