Realizační tým tohoto projektu pomáhá a podporuje děti, mladé lidi a rodiny na Nepomucku, kteří se nacházejí ve specifické životní situaci ohrožující či narušující jejich běžné fungování.

Cílem projektu je podpora rozvoje komunitních služeb a aktivit na Nepomucku zaměřených na ochranu dětí, mladých lidí a rodin, které se nachází ve specifické životní situaci ohrožující či narušující jejich běžné fungování. Smyslem projektu je především nabízet služby komunitního charakteru v ambulantní i terénní formě, posilovat participaci CS na řešení problémů a (nejen) multidisciplinární spoluprací zvýšit kvalitu služeb pro tyto osoby.

Zjistěte víc na:

Spojte se s námi:

Program na Dnech dobrovolnictví:

03Bře/24
Čtvrtek 25.04.2024 15:00 - 17:00

Pomozme seniorům znovu si hrát

Nepomuk, Náměstí A. Němejce 88

Podělte se s námi o radost z ručního tvoření různých motorických her, které pak využijí na svých setkáních senioři v DPS Nepomuk, DKS Žinkovy. Společně nejen s dětmi z dětského domova Nepomuk vytvoříme sadu různorodých pomůcek, her, které budou sloužit k zábavnému procvičování koordinaci pohybů a udržování psychomotorických dovedností seniorů.
Těšíme se na vás a vaše nápady…


Kontakt na organizátory:
Beníšková Miroslava
beniskovamiroslava@urad-nepomuk.cz
602584688