Společně strávené odpoledne by bylo příjemné zakončit např. posezením a grilováním buřtů – v případě příznivého počasí. Většina seniorek je ve věku +- 80 let, žijí v bytech zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou a jsou aktivní. Hledáme dobrovolníky, kteří pomohou při přípravě a organizaci akce např. drobnou dopomoc členkám s pohybovými omezeními, údržbou ohně, pomoc při opékání špekáčků a podobně.

Hledáme cca 3 – 5 dobrovolníků

Kontakt na organizátory:
Mgr. Michaela Kazdová
michaela.kazdova@dchp.charita.cz
+420731433025