Členky Klubu seniorů při Charitní pečovatelské službě Blovice, Sp. Poříčí by si přály zažít canisterapii. Společně strávené odpoledne by bylo příjemné zakončit např. posezením a grilováním vuřtů – v případě příznivého počasí. Většina seniorek je ve věku +- 80 let, žijí v bytech zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou a jsou aktivní. Potřebovaly by pouze drobnou dopomoc s pohybovými omezeními. Těší se na pejsky a na všechny, kteří si přijdou posedět a popovídat o tom, jak se jim daří a co jim v životě přináší radost.

Hledáme cca 3 – 5 dobrovolníků

Kontakt na organizátory:
Mgr. Michaela Kazdová
michaela.kazdova@dchp.charita.cz
+420731433025